Gwybodaeth

Dewch Ar-lein yng Nghymru: Dewch o hyd i rywle lleol i ddefnyddio cyfrifiadur, mynd ar-lein a chael cymorth.

Mae hon yn gronfa ddata ar-lein am ddim o fannau cyhoeddus yng Nghymru lle gallwch ddefnyddio cyfrifiaduron a chael mynediad i’r rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol am ddim. Yn y rhan fwyaf o’r mannau hyn, bydd rhywun hefyd ar gael i’ch helpu i ddefnyddio’r cyfarpar a gwneud yr hyn sydd ei angen arnoch.

Darperir y cyfleuster hwn gan brosiect Cymunedau Digidol Cymru Llywodraeth Cymru, a gaiff ei redeg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Os ydych yn chwilio am rywle i fynd ar-lein yn eich ardal leol, gallwch chwilio yn ôl enw lle neu god post. Pan fyddwch yn chwilio, bydd y canlyniadau yn ymddangos fel pinnau ar fap y gallwch glicio arnynt i weld manylion cyswllt y lleoliad. Gallwch hefyd weld a yw lleoliadau’n cynnig cyfleusterau penodol, fel cyfarpar cyfrifiadurol hygyrch i bobl anabl.

Os ydych yn rhedeg canolfan gymunedol, llyfrgell neu fan cyhoeddus arall lle gall pobl fynd ar-lein, gallwch ychwanegu manylion eich safle at gronfa ddata Dewch Ar-lein yng Nghymru trwy gysylltu â ni.Dewch Ar-lein yng Nghymru yn cael ei rheoli a’i chyflwyno gan Canolfan Cydweithredol Cymru.

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer gweithfaoedd, cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. Defnyddiwn ein gwerthoedd cydweithredol i gryfhau cymunedau a gwasanaethau ynghyd â chefnogi’r busnesau hyn.

Am fwy na 30 mlynedd, rydym wedi helpu sefydliadau a chymunedau trwy ddarparu cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglenni o bwys ar ran yr UE (trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) a Llywodraeth Cymru. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Comic Relief a’r Nationwide Foundation. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaeth i ystod eang o gleientiaid.

Mae Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cydweithredol Cymru Cyfyngedig (yn masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R.